DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh trong đại dịch

Việt Hùng - Trường Hổ
28-08-2021 11:48
Kinhtedothi - Theo thông tin từ HĐND TP Hồ Chí Minh, người dân TP rất phấn khởi khi nhận được trợ cấp từ ngân sách. Đặc biệt là việc Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể ở các cấp, tổ chức, cá nhân khác trong xã hội vận động chăm lo vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, khó khăn, yếu thế.

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Tính đến ngày 26/8/2021, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 5/6 chính sách hỗ trợ cho các đối tượng với tổng số tiền là 1.295.399.523 ngàn đồng.

Tình hình  thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Thành phố tính đến ngày 26/8/2021
Trong đó: Thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 101.356/101.356 đơn vị với 2.322.562 người lao động, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền 1.060.492.875 ngàn đồng.
Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 144/144 đơn vị với 23.906 người lao động, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền 231.432.918 ngàn đồng.
Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho127/127 người sử dụng lao động, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền 2.037.960 ngàn đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận hồ sơ cho 127/127 trường hợp (đạt tỷ lệ 100%); ngân hàng chính sách xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 7/9 hồ sơ (đạt tỷ lệ 77,8%) với số tiền 2.037.960 ngàn đồng.
Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật cho 139/139 người, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền 515.690 ngàn đồng.
Hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch cho 248/6.124 người, đạt lệ 4% với tổng số tiền 920.080 ngàn đồng.
Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND
Tính đến ngày 26/8/2021, TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 5 đối tương chính sách với tổng số tiền là 1.388.145.990 ngàn đồng.  
 Tình hình thực hiện Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của UBND TP tính đến ngày 26/8/2021
Trong đó: Đã có 22/22 đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số lượng là 66.981/66.435 người, đạt tỷ lệ 97.88% (tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 140.114.800 ngàn đồng), tăng 0,04% so với ngày 25/8/2021.
Đã có 21/22 đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số lượng là 193/193 người, đạt tỷ lệ 100% (tổng số đã hỗ trợ 396.400 ngàn đồng).
Triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm tổng số tiền 1.206.736.500 ngàn đồng. Trong đó:
Đợt 1: Có 22/22 đơn vị thực hiện với 365.794/365.794 người, đạt tỷ lệ 99% (tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 548.691.000 ngàn đồng).
Đợt 2: Có 22/22 đơn vị với 438.697/1.003.362người, đạt tỷ lệ 43,72% (tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 658.045.500 ngàn đồng),tăng 0,88% so với ngày 25/8/2021.
Đã có 7/22 đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động với số lượng 5.861/5.861 người, đạt tỷ lệ 100% (tổng số tiền đã hỗ trợ là 11.722.000 ngàn đồng).
Đã có 22/22 đơn vị triển khai hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống với số lượng là 19.005/19.342 người, đạt tỷ lệ 98.26% (tổng số tiền đã hỗ trợ là 29.176.290 ngàn đồng), tăng 0,09% so với ngày 25/8/2021.