Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Vĩnh Quân
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc trọng thể tại nhà văn hóa xứ Đông với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện hơn 10 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Hải Dương có sự phát triển vượt bậc. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017, tỉnh tự cân đối thu, chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu và liên tỉnh. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới.

Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hội nhập và hợp tác kinh tế đạt được những kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhìn nhận, bước sang giai đoạn phát triển mới, Hải Dương đang đứng trước các thời cơ, vận hội mới, có thuận lợi song cũng phải đối mặt với không ít thử thách, khó khăn. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chỉ rõ những thành tựu kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để từ đó rút ra những vấn đề cốt lõi trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”. 

Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 Ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Lễ khai mạc

Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI nhằm khẳng định và phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để Ban Chấp hành khóa mới lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp đoàn kết, có uy tín trong tổ chức Đảng và nhân dân, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng Hải Dương trở thành một tỉnh gương mẫu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Thủ tướng đánh giá, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức nhiều đợt thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tỉnh Hải Dương. Báo cáo chính trị và các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo thể hiện được quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, hướng dẫn, các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, phù hợp với điều kiện thực tiễn và là kết tinh trí tuệ, tâm sức, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,1%/năm, cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.020 USD. Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3% GRDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 207.865 tỷ đồng, tăng bình quân 13,5%/năm...
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

Một trong những kết quả nổi bật của Hải Dương nhiệm kỳ qua là đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho toàn bộ các xã và huyện trong tỉnh. Hệ thống hạ tầng thiết yếu nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện và nâng lên.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế.

Cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chiều 26/10, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.