DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khai trương Trang điện tử và bản tiếng Anh của Tạp chí Lý luận Chính trị

25-02-2014 08:30
Kinhtedothi - Sáng 24/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Đinh Thế Huynh đã đến dự và bấm nút khai trương Trang điện tử và bản tiếng Anh của Tạp chí Lý luận Chính trị - Cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tạp chí Lý luận Chính trị được phát mạng điện tử internet có địa chỉ: www.lyluanchinhtri.vn và www.lyluanchinhtri.org.vn. Tạp chí Lý luận Chính trị bằng tiếng Anh sẽ được xuất bản 3 tháng/số. 

Biểu dương những cố gắng của Học viện trong việc xuất bản những ấn phẩm mới của Tạp chí Lý luận Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, Tạp chí phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để luận chứng và làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn của đường lối, quan điểm của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, về công cuộc đổi mới, CNH - HĐH đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Tạp chí Lý luận Chính trị kiên quyết đấu tranh kịp thời, sắc bén với những âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình", với những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Mở rộng nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tuyên truyền đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại độc lập, hữu nghị, hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới của Đảng, Nhà nước ta trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi giữa các quốc gia.

TAG: