Khẩn trương xây dựng Đề án phí, lệ phí mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung Văn bản số 6653/UBND - KT do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký, được Văn phòng UBND TP ban hành chiều 4/9.

Theo đó, các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã xác định chính xác các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí về sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí, về việc thực hiện mức thu phí, lệ phí; về quản lý tiền phí, lệ phí thu được…

Riêng với công tác quản lý hoạt động trông giữ xe máy, xe ô tô trên địa bàn; quản lý việc sử dụng hè, lòng đường để trông giữ phương tiện, UBND TP yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các ngành liên quan thực hiện rà soát, bố trí các điểm trông giữ xe có đủ điều kiện theo thẩm quyền. Kiên quyết giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, sai phép, vi phạm ATGT và vi phạm về mức thu phí trông giữ xe, về sử dụng vé trông giữ xe; về sử dụng không đúng giấy phép sử dụng hè, lòng đường, lề đường… Các cơ quan, đơn vị; quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc bảo đảm an ninh trật tự khu vực cấp phép và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên, thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, thu hồi giấy phép tạm sử dụng hè, lề đường, đăng ký kinh doanh trông giữ xe đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhiều lần theo thẩm quyền. Cùng với đó, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trên địa bàn thống nhất thực hiện các quy định của UBND TP về việc thu phí trông giữ xe...

UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng đề án, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao, báo cáo gửi Tổ thường trực (Cục Thuế TP Hà Nội) trước ngày 20/9. Riêng phí bảo vệ môi trường dối với chất thải rắn, UBND TP có hướng dẫn cụ thể khi Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành văn bản mới.