Khánh Hòa: Điều chỉnh quy hoạch hơn 1.560 ha đất tại Khu du lịch Bãi Dài

TRUNG VŨ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về các vấn đề liên quan đến hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 5, Khu 6, Khu 7 và một phần Khu 3 với tổng diện tích hơn 1.560 ha tại Khu du lịch Bãi Dài.

Trước đó, ngày 29/4/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Bộ Xây dự đề nghị ý kiến đối với các hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân (QHPK) khu tỷ lệ 1/2000 Khu 5, Khu 6, Khu 7 và một phần Khu 3 - khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Khu du lịch Bãi Dài) thuộc huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh.

Cụ thể, khu vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích 1.562,41 ha gồm Khu 5 (590,7 ha), Khu 6 (380,29 ha), Khu 7 (367,98 ha) và một phần Khu 3 (223,44 ha) được căn cứ vào Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Hơn 1.560ha đất tại Khu du lịch Bãi Dài đang được điều chỉnh quy hoạch. Ảnh: Trung Vũ.
Hơn 1.560ha đất tại Khu du lịch Bãi Dài đang được điều chỉnh quy hoạch. Ảnh: Trung Vũ.

Theo Bộ Xây dựng, định hướng phát triển không gian của các QHPK cơ bản phù hợp với định hướng của Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Khách Hòa, với diện tích lập quy hoạch 1.562,4 ha (QHC 2020). Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất của 4 QHPK chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch chung (QHC) 2020.

Tổng diện tích đất dân dụng của 4 QHPK là 1.147,9 ha (Khu 5: 471,56 ha; Khu 6: 307,56 ha; Khu 3: 130,65 ha; Khu 7: 238,14 ha). Tổng diện tích đất đơn vị ở của 4 QHPK là 803,26 ha (Khu 5: 354,46 ha; Khu 6: 207,77 ha; Khu 3: 99.74 ha; Khu 7: 141.29 ha).

Trong khi đó, theo QHC 2020 chỉ xác định diện tích đất dân dụng đến năm 2025 là 732,9 ha, đến năm 2035 là 1.060,7 ha; diện tích đất đơn vị ở đến năm 2025 là 587 ha, đến năm 2035 là 780 ha.

Ngoài ra, chỉ tiêu về đất đơn vị ở trong QHC 2020 (đất đơn vị ở bình quân 79,9 m2/người) và các đồ án QHPK (đất đơn vị ở bình quân: Khu 5 là 91,95 m2/người; Khu 6 là 92,51 m2/người; Khu 3 là 49,35 m2/người; Khu 7 là 85,73 m2/người) chưa phù hợp với quy định tại Bảng 2.2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng (đất đơn vị ở bình quân đối với đô thị loại V là 45 – 55 m2/người).

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong phạm vi lập quy hoạch của các QHPK có dân cư ở hiện trạng, công trình công cộng (trường tiểu học, trường mầm non), công trình tôn giáo. Tuy nhiên, định hướng tổ chức không gian các khu tái định cư chưa thể hiện rõ những khu vực này là giải tỏa để bố trí lại hay cải tạo chỉnh trang.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Khánh Hòa cần bổ sung các yêu cầu, nguyên tắc cải tạo đối với giải pháp quy hoạch tại các khu vực tái định cư, nhằm hạn chế đền bù giải tỏa công trình hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục) đã được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực lập quy hoạch. Đồng thời, Khánh Hòa cần lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo, tiết kiệm, chống lãng phí.

 Ảnh: Trung Vũ.
 Ảnh: Trung Vũ.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Khánh Hòa làm rõ về thuật ngữ “dân số hỗn hợp” trong phần dự báo quy mô dân số. Tại các ô phố xác định là đất hỗn hợp trong các QHPK đều có bố trí dân cư, trong khi nội dung này được tổng hợp vào đất ngoài dân dụng.

Khánh Hòa cần bổ sung các quy định cụ thể, chi tiết hơn về tỷ trọng của từng chức năng. Cũng như Khánh Hòa cần rà soát, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu sử dụng đất (bao gồm mật độ xây dựng gộp, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình) cho từng loại chức năng theo quy định. Nếu có bố trí ở tại các khu vực hỗn hợp cần tính toán quỹ đất này vào đất nhóm nhà ở và tổng hợp vào đất dân dụng.

Cũng Bộ Xây dựng, hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Tờ trình số 4309/TTr-UBND ngày 13/5/2022 gửi Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ QHC đô thị mới tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 với ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Cam Lâm.

Quy hoạch nhằm xây dựng huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo định hướng Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

Huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo định hướng Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị.
Huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo định hướng Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã được xác định là khu vực có tiềm năng trở thành Khu du lịch quốc gia, theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Do đó, các nhiệm vụ và đồ án QHPK được triển khai trước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022, Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ, định hướng huyện Cam Lâm nhằm xây dựng huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế nên các nội dung của 4 QHPK có thể không còn phù hợp với các định hướng mới nêu trên.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét thời điểm phê duyệt các QHPK thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh cho phù hợp.

Liên quan đến các vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND huyện Cam Lâm hoàn thành việc bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Xây dựng báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/8 (đối với huyện Cam Lâm) và 10/8/2022 (đối với Sở Xây dựng).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần