Khánh Hòa: Xem xét kỷ luật 2 nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm

TRUNG VŨ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lương Dự và ông Nguyễn Hữu Hảo cùng nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm vì những vi phạm liên quan đến đất đai.

Ngày 26/8, BTV Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với BTV Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm.

Cụ thể, gồm các ông Lương Dự - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm; ông Nguyễn Hữu Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021; bà Lê Phạm Thùy Ngân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm; ông Lê Anh Tùng - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lâm. 

BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 để nhiều cán bộ chủ chốt của huyện vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 để nhiều cán bộ chủ chốt của huyện vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Sau khi xét Tờ trình số 138-TTr/UBKTTU, ngày 18/8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa về đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với BTV Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm. BTV Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và các đảng viên.

Kết quả, BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và  nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện tự đặt ra thủ tục “hiến đất” làm đường không đúng thẩm quyền, cho phép nhiều trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để làm đường, tách thửa không đúng quy định với diện tích lớn.

Đồng thời, BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh; để nhiều cán bộ chủ chốt của huyện vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ông: Lương Dự, Nguyễn Hữu Hảo, Nguyễn Trí Tuân, Lê Anh Tùng và bà Lê Phạm Thùy Ngân cùng một số đảng viên, cán bộ của huyện Cam Lâm.

Ông Lương Dự - nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm.
Ông Lương Dự - nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm.

Những khuyết điểm, vi phạm của BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đảng viên nêu trên đã làm ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tính đồng bộ trong quy hoạch trên địa bàn huyện. Đồng thời, ảnh hưởng lâu dài đến công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nguy cơ gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, BTV Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với BTV Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Trí Tuân; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Phạm Thùy Ngân; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Anh Tùng.

Đồng thời, BTV Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lương Dự và ông Nguyễn Hữu Hảo.

Xét Tờ trình số 61-TTr/TU, ngày 26/8/2022 của BTV Tỉnh ủy về đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lương Dự và ông Nguyễn Hữu Hảo.