Khảo nghiệm, thực nghiệm nhiều giống lúa chất lượng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Vụ Xuân năm 2015, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội đã triển khai Chương trình sản xuất và khảo nghiệm, thực nghiệm các giống lúa với diện tích 16,5ha.

Trong đó, khảo nghiệm so sánh giống lúa mới 0,25ha, sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng (Bắc thơm số 7) 2,5ha; khảo nghiệm sản xuất giống lúa mới (ĐB18, Hương Biển 3, Sơn Lâm 2, MB68, GL159, HN6, BT7, KD 18) 4,5ha, sản xuất thử nghiệm giống lúa mới (Thuần Việt 1, Sơn Lâm 1, Thiên Ưu 8) 9ha.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn triển khai Chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích 145ha trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ và Phúc Thọ.