Khi cấp ủy cùng vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ TP đến cơ sở, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Đó là nhận được Thành ủy Hà Nội chỉ ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.
Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của TP. Trong đó, cuối năm 2016, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn TP Hà Nội”.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp công dân định kỳ tại quận Hà Đông cuối tháng 7 vừa qua.
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình giải quyết KNTC và tiếp công dân thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết khiếu kiện, bức xúc của Nhân dân.
Không chỉ đội ngũ làm công tác tiếp dân, thanh tra thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, Thành ủy còn tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC cho bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Trong đó, lưu ý về kỹ năng vận động, thuyết phục người dân, xử lý tình huống đối với các vụ việc phức tạp, tập trung đông người.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các cấp, công tác giải quyết KNTC trong những năm qua tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Thống kê cho thấy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tiếp trên 21.000 công dân; các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 173.618 lượt công dân.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc TP cũng tiếp định kỳ, đột xuất 65.119 lượt công dân. Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP đã nhiều lần tiếp, đối thoại với công dân, nghe các đơn vị báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết KNTC.
Cùng với đó, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp nhận, xử lý theo quy định 172.027 đơn các loại do công dân gửi, trên 85% các vụ việc đã được tiếp nhận và thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.
Qua giải quyết KNTC đã thu hồi cho nhà nước 12,7 tỷ đồng và 9,6ha đất; kiến nghị thu hồi 17 Giấy CNQSD đất; trả lại cho công dân 17,8 tỷ đồng và 3,2ha đất; điều chỉnh, bổ sung 73 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và bổ sung tái định cư cho 1 hộ. Đặc biệt đã kiến nghị xử lý hành chính 196 tập thể và 325 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 21 vụ việc.
Trong giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, sau khi ban hành Chỉ thị 15, việc rà soát, xử lý các vụ việc được tiến hành quyết liệt, đến cuối năm 2018, đã giải quyết xong 53/150 cụ, còn 97 vụ việc, không còn tiềm ẩn về an ninh trật tự đã được giao cho quận, huyện tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
Đối thoại để gỡ vướng
Tuy nhiên, thực tiễn tình hình KNTC ở Hà Nội vẫn phức tạp, trong khi người đứng đầu chính quyền một số địa bàn vẫn chưa chú trọng việc thực hiện đối thoại với công dân, dẫn đến những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn KNTC vượt cấp, kéo dài. Từ những kinh nghiệm được rút ra, là để công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC thực sự có hiệu quả, cần phải có sự chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, sự điều hành trực tiếp của chính quyền các cấp; chú trọng giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở…
Thành ủy xác định trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với người dân ngay từ khi vụ việc phát sinh. Qua đó, nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, giải đáp thấu đáo những vấn đề còn vướng mắc…
Đồng thời, các cơ quan thanh tra Nhà nước tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết KNTC đối với thủ trưởng và cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc KNTC kéo dài, vượt cấp, đông người; chất lượng giải quyết KNTC thấp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân để nâng cao chất lượng, tiến độ điều hành, xử lý nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC đồng bộ, kịp thời.