Khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020, cần lưu ý những gì?

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc Phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

*Tài khoản và mật khẩu: Thí sinh sử dụng tài khoản cá nhân đã được cấp để truy cập vào Hệ thống thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) bằng phương thức trực tuyến, dùng mã OTP để xác nhận thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.
Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến Điểm tiếp nhận hồ sơ để xin cấp lại. Thí sinh tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống của mình.
*Thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến phải đăng ký số điện thoại.
Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại, khi đăng nhập vào Hệ

thống để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT có thể khai báo lại.
 
* Lịch điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 25/9/2020.
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển từ ngày 19/9 đến 17 giờ ngày 27/9/2020.
Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu).
*Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh NVĐKXT 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.
*Phương thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh KHÔNG tăng thêm số nguyện vọng ĐKXT và KHÔNG điều chỉnh ưu tiên khu vực và/hoặc ưu tiên đối tượng (Nếu thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và/hoặc ưu tiên đối tượng phải đến Điểm tiếp nhận hồ sơ để điều chỉnh qua Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT).
 Các thí sinh đang được sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020.
*Thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến thì không được điều chỉnh

bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.
*Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến có thể thay đổi tất cả các nguyện vọng cũ bằng các nguyện vọng mới; nhưng số lượng nguyện vọng không được tăng thêm.
*Thí sinh sau khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT phải nhấn Lưu thông tin và phải kiểm tra ngay trước khi xác nhận đăng ký.
Thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tăng so với đăng ký ban đầu hoặc có

điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và thực hiện tại Điểm tiếp nhận hồ sơ.
*Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu Đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định hoặc thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.
Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về Điểm tiếp nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được Hệ thống chấp nhận và bị loại.
*Thí sinh phải kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy

định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.
*Hệ thống sẽ KHÔNG cho phép điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ 17 giờ 00 ngày

25/9/2020.
*Thí sinh có thể đến các Điểm tiếp nhận để được hướng dẫn và hỗ trợ điều chỉnh

NVĐKXT bằng phương thức trực tuyến.