Kho bạc Nhà nước lập đường dây nóng nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị

Minh Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đại diện Kho bạc Nhà nước thông tin, từ ngày 15/8, toàn hệ thống sẽ kích hoạt đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của đơn vị, tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với khách hàng và đơn vị giao dịch.

Việc thiết lập đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức Kho bạc Nhà nước các cấp; thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Kho bạc Nhà nước các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, đường dây nóng cũng giúp tăng cường công tác quản lý, điều hành của thủ trưởng, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước bao gồm: Đường dây nóng do Kho bạc Nhà nước trung ương thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh chung cho cả hệ thống. Đường dây nóng do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến các đơn vị thuộc đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện trực thuộc.

Cụ thể, đường dây nóng do Kho bạc Nhà nước trung ương thiết lập, quản lý bao gồm: Số điện thoại: 024.62764300 và số máy lẻ là 88667; địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynongKBNN@vst.gov.vn

Đường dây nóng do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thiết lập, quản lý và công khai gồm số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan.