Khởi công dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 21/4, tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty phát điện 1 (GENCO1) tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Công trình Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải nằm trong quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Duyên Hải, có tổng diện tích mặt nước là 427,1 ha, giá trị gói thầu là 88.172.479,91 USD và 2.324.181.467.188 đồng bao gồm: 15% giá trị vốn đối ứng do EVN thu xếp và  85% vốn vay nước ngoài, dự kiến vay của Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ tiếp nhận và cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho hoạt động của cả 4 nhà máy điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải.