DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Không để phát sinh và tồn tại địa bàn phức tạp về ma túy

27-12-2014 10:48
Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
Hơn 20 năm qua, công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực. Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội và toàn dân kiên trì thực hiện đạt được nhiều kết quả, góp phần ổn định an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Chính phủ yêu cầu cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; tập trung đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy có hiệu quả; tăng cường công tác rà soát, phân loại và quản lý người nghiện; đổi mới công tác cai nghiện ma túy; chuyển đổi, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy.

Không để phát sinh và tồn tại địa bàn phức tạp về ma túy

Cụ thể, về công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng cần tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trên các tuyến và địa bàn trọng điểm; xóa bỏ các điểm nóng, phức tạp về ma túy, không để phát sinh và tồn tại địa bàn phức tạp về ma túy; triệt phá các đường dây, tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế, kiểm soát chặt chẽ tình trạng thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào Việt Nam, đặc biệt trên các tuyến biên giới, hàng không và đường biển; chủ động tuyên truyền giáo dục, phát hiện triệt phá việc trồng cây có chất ma túy.

Cùng với đó, phải đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, bảo đảm các quy định về chế độ chăm sóc y tế, khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, dạy nghề và sinh hoạt văn hóa nhằm đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp của người cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh nghiên cứu, sử dụng các bài thuốc và phương pháp cai nghiện an toàn, hiệu quả.

Chuyển đổi toàn bộ các Trung tâm 6

Nghị quyết cũng nêu rõ, chuyển đổi toàn bộ các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Trung tâm 6) hiện có thành các cơ sở điều trị nghiện ma túy với các mô hình khác nhau để tiếp nhận và điều trị cho người nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển đổi thực hiện theo nguyên tắc đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị, tăng dần điều trị tự nguyện, giảm dần bắt buộc; thực hiện công khai, minh bạch, thuận tiện dễ tiếp cận các dịch vụ điều trị nghiện ma túy. Đồng thời, bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, chế độ điều trị, chăm sóc y tế, ăn, ở, sinh hoạt, học nghề, lao động trị liệu, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy. Bảo đảm 100% người nghiện ma túy khi có Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thi hành kịp thời, thuận tiện và hiệu quả.

Trung tâm 6 được tổ chức lại thành: Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; Cơ sở xã hội; Cơ sở đa chức năng; Cơ sở cai nghiện bắt buộc (cơ sở điều trị nghiện bắt buộc).
TAG: