Không nghiệm thu các dự án chưa hoàn thành hoặc có hiện tượng hư hỏng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa có Quyết định số 592/QĐ-BGTVT quy định những điều Ban QLDA và công chức, viên chức trực thuộc không được làm khi quản lý các dự án do Bộ GTVT giao.

Theo đó, các Ban QLDA và công chức, viên chức trực thuộc không lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Không đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Ban QLDA không được cử công chức, viên chức tham gia chấm thầu tại các gói thầu dự án có người nhà là đại diện công ty đấu thầu. Không được cho triển khai thi công xây dựng khi nhà thầu chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định. Nghiêm cấm việc áp đặt, chỉ định nhà thầu cung ứng các loại vật tư, vật liệu đối với các nhà thầu thi công; sách nhiễu, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình nghiệm thu. Không nghiệm thu, thanh toán các hạng mục nhà thầu chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng có hiện tượng hư hỏng, khiếm khuyết, không đảm bảo chất lượng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần