Kiểm điểm nếu chậm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội (khóa XIII).

Theo Kế hoạch này, các cơ quan liên quan phải tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm đưa Hiến pháp vào cuộc sống; rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, xác định các quy định trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát tất cả các Luật, Nghị quyết được Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ 7 để xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm giảm số văn bản nợ đọng. Trước ngày 15/8/2014, các cơ quan liên quan phải báo cáo cụ thể về công tác này, trong đó làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung; chủ động rà soát, loại bỏ kịp thời các quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

*Ngày 27/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết 6 nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2014.