Kiểm soát chặt giá xăng, điện, than

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Tài chính đã có khuyến cáo gửi các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012.

Cụ thể, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục điều hành giá xăng, dầu theo đúng quy định tại Nghị định 84 ngày 15/10/2009 của Chính phủ; sử dụng linh hoạt công cụ thuế, trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá.

Về giá điện, xây dựng lộ trình điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới, nhất là việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Việc điều chỉnh giá than bán cho sản xuất điện thực hiện theo hướng bảo đảm bằng giá thành toàn bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành than.