Kiểm soát hành vi gây thất thoát đầu tư công ngay trong luật

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 29/8, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã hợp phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đầu tư công.

Trong đó, các ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát, xem xét mối quan hệ của dự án luật với các luật khác để "bao phủ toàn bộ" hệ thống đầu tư công, khắc phục các yếu kém, chống thất thoát, lãng phí, sử dụng đúng mục tiêu, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Đồng thời, cần có quy định làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tập thể, cá nhân trong việc lập kế hoạch, phê duyệt dự án, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi gây thất thoát trong đầu tư công ngay trong Luật. Giải quyết được vấn đề này sẽ là điểm cốt yếu để thực thi Luật có hiệu quả. Ngày 29/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng họp phiên họp toàn thể thẩm tra Dự án Luật Hải quan (sửa đổi). Trong đó, có một số nội dung được đề nghị cần xem xét là hồ sơ hải quan; xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; trách nhiệm về kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hải quan; kiểm tra sau thông quan… Đồng thời, làm rõ thẩm quyền của hải quan như quyền truy đuổi, nếu không được truy đuổi sẽ rất khó trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là việc bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm.