Kiểm soát tốt để cán bộ không lạm dụng trong thi hành công vụ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị quyết 48 của Đảng ủy Công an Trung ương trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật trình các cấp có thẩm quyền ban hành; chỉ đạo thực hiện thi hành pháp luật một cách toàn diện; chỉ đạo sát sao công tác thi hành pháp luật, xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật để pháp luật đi vào cuộc sống tốt hơn; quan tâm đến bộ máy làm công tác pháp chế trong toàn hệ thống và chú trọng đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật; hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp được quan tâm với các hiệp định, điều ước được ký kết phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục trong thời gian tới. Đó là hệ thống pháp luật về an ninh trật tự chưa đồng bộ; ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật còn chậm; vẫn còn cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật cũng như để xảy ra các trường hợp oan sai...

Về các kiến nghị của Bộ Công an, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thi hành Nghị quyết sẽ tiếp thu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét như tăng thời gian thảo luận các dự án luật, dự thảo nghị định; tăng thêm nguồn lực và kinh phí cho công tác này.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo gửi Ban Chỉ đạo, có báo cáo đánh giá cụ thể những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị, những bài học kinh nghiệm sau 10 năm triển khai thi hành Nghị quyết, kiến nghị sửa đổi và bổ sung những vấn đề gì, việc giao quyền cho cán bộ trong thi hành công vụ cũng cần được kiểm soát tốt để cán bộ không lạm dụng, kiện toàn và tăng cường năng lực của các cơ quan xây dựng và thực thi pháp luật...

Theo báo cáo của Bộ Công an, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 48-NQ/TW về “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, quán triệt nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết trong toàn lực lượng. 

Kết quả tổng kết cho thấy, sau 10 năm (2005-2015) thực hiện Nghị quyết 48, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành 11 luật và 8 pháp lệnh. Các luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo đều phù hợp với Hiến pháp, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới và bảo đảm tính khả thi, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và xây dựng pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán, đề xuất Chính phủ, Chủ tịch nước ký kết 5 điều ước quốc tế đa phương; 37 hiệp định liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự, chuyển giao người bị kết án phạt tù, dẫn độ, phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam với nước ngoài... 

Trên cơ sở quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Nhân dân đã tổ chức triển khai thi hành pháp luật có hiệu quả, chất lượng trên các mặt công tác, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.