Kiểm toán Nhà nước Việt-Nga ký báo cáo chung

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lễ ký Báo cáo kiểm toán chung giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga đã diễn ra ngày 5/12, tại Hà Nội.

Trong thời gian từ tháng 7/2010 đến 9/2010, hai bên đã hoàn thành cuộc kiểm toán song song về hiệu lực sử dụng vốn nhà nước trong công tác kiểm soát chất lượng và an toàn của cá, hải sản và các sản phẩm liên quan được xuất khẩu từ Việt Nam.

Năm 2011, hai bên đã hoàn thành cuộc kiểm toán chung Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (từ tháng 4 đến tháng 5/2011) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn "Liên doanh Rusvietpetro" (từ 1/10 đến 15/10).

Lãnh đạo cơ quan kiểm toán hai nước đã nhất trí cùng ký vào báo cáo kiểm toán chung và kiểm toán song song các cuộc kiểm toán trên.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các đoàn công tác các cấp, trong đó tập trung việc gửi cán bộ, kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sang Nga đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, gồm đào tạo sau đại học.

Hai bên cùng thống nhất cử các chuyên gia Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga sang Việt Nam tổ chức hội thảo, đào tạo về lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin, chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo kiểm toán hai nước cũng khẳng định hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động chung như phối hợp thực hiện các cuộc kiểm toán song song, thực hiện các đề tài nghiên cứu chung, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các sự kiện, hoạt động quốc tế trong khuôn khổ Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế (INTOSAI) và Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), tổ chức các đoàn đánh giá giữa hai bên.

Đồng thời, hai bên sẽ xúc tiến quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trực thuộc của Kiểm toán Nhà nước hai nước.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga đã có nhiều chương trình phối hợp, hợp tác về nhiều mặt. Hai bên cũng có nhiều cuộc trao đổi và làm việc như phối hợp thực hiện các cuộc kiểm toán chung.

Các hoạt động này đã đem lại nhiều kết quả tích cực góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác về lĩnh vực kiểm toán giữa hai nước./.