Kiểm tra hoạt động giám định tư pháp tại một số bộ, địa phương

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2020 và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp năm 2020.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án, Luật giám định tư pháp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.
 Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch kiểm tra nêu rõ: Việc kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả việc triển khai thực hiện Đề án và kết quả triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp tại một số Bộ, ngành, địa phương; nắm bắt và chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động giám định tư pháp nhằm bảo đảm công tác giám định tư pháp được thực hiện đầy đủ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng.
Theo đó, kiểm tra việc xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn hoặc áp dụng quy chuẩn chuyên môn, thời hạn giám định của các Bộ, ngành.
Kiểm tra việc củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định và kinh phí hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp công lập; việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và hoạt động giám định tư pháp của các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc ở một số Bộ, ngành, địa phương.
Kiểm tra việc dự toán, cấp phát, bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ việc chi trả kịp thời tiền bồi dưỡng giám định, chi phí giám định.
Theo kế hoạch, từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động kiểm tra việc thực hiện Đề án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp tại Bộ, ngành mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra do 1 thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện một số bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo để tiến hành kiểm tra tại: Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Công an một số tỉnh, TP, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bắc Giang, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước.