Kiên Giang: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.579 tỷ đồng

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) xem xét quyết định về ngân sách - đầu tư công và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 11.579 tỷ đồng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến và quyết định những nội dung như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2022; xem xét kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023…

Dự án Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại TP Phú Quốc một trong những đự án đầu tư công được phê duyệt năm 2022
Dự án Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại TP Phú Quốc một trong những đự án đầu tư công được phê duyệt năm 2022

Theo báo cáo UBND tỉnh, năm 2022, ước tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 11.579 tỷ đồng, đạt 104,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 109,3% kế hoạch Trung ương giao. Trong khi đó, chi ngân sách đạt hơn 14.981 tỷ đồng.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 12.177 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương được hưởng hơn 17.064 tỷ đồng. Năm 2023, dự toán chi ngân sách địa phương hơn 17.059 tỷ đồng…

Năm 2022, tổng vốn đầu tư công của tỉnh hơn 5.328 tỷ đồng. Số tiền giải ngân đến ngày 31/1/2023 là hơn 4.866 tỷ đồng, đạt 91,33% kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh và đạt 96,68% kế hoạch Thủ tướng giao.

Năm 2023, tổng dự kiến kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh hơn 6.241 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương hơn 4.426 tỷ đồng vốn). Các nguồn vốn sẽ tập trung vào đột phá về cơ sở hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự án trọng điểm có tính kết nối, tác động lan toả tới phát triển liên vùng và địa phương, dự án công nghệ thông tin... góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực mới, không gian mới cho phát triển kinh tế trong thời gian tới…

Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát đầu tư công

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, gồm: Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; dự toán thu ngân sách trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2023; phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2023.

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; về việc vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ để trả nợ gốc năm 2023; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trục Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu. Ảnh: Hữu Tuấn
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư thường trục Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu. Ảnh: Hữu Tuấn

Phát biểu tại kỳ họp, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết: HĐND đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 6 dự thảo Nghị quyết của HĐND trên lĩnh vực ngân sách - đầu tư công và danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý để thực hiện phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022, dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong những năm tới.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023, HĐND cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo khắc phục những khó khăn vướng mắc, hạn chế; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ đầu tư công; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương được giao quản lý - xem đây là một tiêu chí để xem xét, đánh giá năng lực của cán bộ trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần