DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kiến nghị Quốc hội họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp

08-02-2014 08:28
Kinhtedothi - Bộ Tư pháp vừa báo cáo Chính phủ về đề xuất điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hai năm cuối của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.
Theo đó, từ nay đến hết nhiệm kỳ (2016), khối lượng luật phải ban hành nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013 là rất lớn. Riêng năm 2014, cần ưu tiên bổ sung vào chương trình lập pháp các dự án luật, pháp lệnh về tổ chức bộ máy, về thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước có liên quan nhằm kịp thời triển khai Hiến pháp. Năm 2015, cần tập trung xây dựng các dự án cụ thể hóa các quy định Hiến pháp về thể chế kinh tế, quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân và các dự luật cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Với định hướng này, ngoài 5 kỳ họp theo luật định (hai kỳ mỗi năm trong năm 2014, 2015 và kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội giữa năm 2016), Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ phương án kiến nghị Quốc hội họp thêm một kỳ chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật vào năm 2015. Như thế có thể đẩy số lượng dự án luật được xem xét, giải quyết lên con số 36. Còn nếu vẫn giữ nguyên hai kỳ họp thì cần rà soát, sàng lọc bớt, chỉ giữ lại 29 dự án cấp bách nhất. Trong cả hai phương án này, theo đề xuất của Bộ Tư pháp sẽ phải sửa Luật Báo chí. Theo quy trình, Chính phủ sẽ sớm có ý kiến chính thức về chương trình lập pháp để báo cáo Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp Quốc hội thứ 7 giữa năm 2014.
TAG: