Kiến nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (Nhóm 4) đã phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lý luận - thực tiễn: "Đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa".

Ngày 15/3, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (Nhóm 4) đã phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lý luận - thực tiễn: "Đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa".

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận các vấn đề: Phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân; thực trạng phân công, phân cấp, phân quyền, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan; thí điểm mô hình chính quyền đô thị - đòi hỏi khách quan từ thực tiễn quản lý; chuyển tiếp cán bộ, công chức cấp phường, xã thành công chức cấp quận, huyện trở lên; một số kết quả phát huy dân chủ tại cấp cơ sở xã, phường, thực hiện công tác cải cách tư pháp;... Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất với T.Ư sớm tổng kết, đánh giá thật khách quan, khoa học việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức HĐND quận, huyện, phường; ban hành Luật Hoạt động giám sát của HĐND, đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã; có văn bản hướng dẫn việc xây dựng Quy chế hoạt động mẫu để các địa phương phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo; sửa đổi Luật Cán bộ, công chức hiện hành theo hướng có sự liên thông đương nhiên giữa cán bộ, công chức cấp phường, xã với cán bộ, công chức các cấp trên và ngược lại (không phải xét cho liên thông đối với một số trường hợp cụ thể như hiện nay)...