Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 4358/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về tình trạng quy hoạch treo, dự án treo.

Để khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi, trong đó có mục tiêu phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc xử lý dự án chậm triển khai vẫn tồn tại vẫn chưa thực sự hiệu quả, trên cơ sở đó Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ, ngành và UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tăng cường, phối hợp đồng bộ.

Cụ thể, đối với tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo"; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch, kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai (Ảnh minh họa).
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai (Ảnh minh họa).

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị, kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị; kịp thời xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, TN&MT và các Bộ, ngành, địa phương rà soát dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, cũng như kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch. Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, như: sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch xây dựng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra năng lực chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, năng lực quản lý và nhân sự; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan tư vấn đối với chất lượng quy hoạch; hoàn thiện thể chế về thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, đa dạng hóa hình thức đầu tư công trình xã hội, như: công viên cây xanh, y tế, giáo dục, giao thông... Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại đối với Nhà nước, nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần