Kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước toàn diện về các mặt: An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… đối với tất cả các chợ trên địa bàn mình quản lý.

Thực hiện ngay việc rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay những hạn chế, bất cập trong bố trí sắp xếp các điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn để đảm bảo chợ hoạt động thông thoáng, an toàn, vệ sinh, thuận tiện. Giao Sở Công thương, Sở Cảnh sát PCCC có kế hoạch phối hợp với các quận, huyện, thị xã để thực hiện.

Đối với các chợ đang hoạt động ổn định, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường quản lý để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ tại chợ, tạo điều kiện thu hút người dân đến mua bán, nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ.

Đối với các chợ hoạt động chưa hiệu quả, giao UBND các quận, huyện, thị xã có chợ trên địa bàn chủ động làm việc với doanh nghiệp quản lý chợ để rà soát, phát hiện những bất cập, bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

 
UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm.
UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm.
Đối với các chợ đầu tư xây dựng lại, cải tạo, nâng cấp mà chậm tiến độ, UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân chậm, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ hoặc thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không đủ năng lực. Trong quá trình rà soát, phải đảm bảo giữ được mô hình chợ dân sinh, bố trí đủ diện tích sắp xếp các hộ đã kinh doanh tại chợ cũ, giá thuê điểm kinh doanh đúng khung giá quy định của TP.

Đối với việc giải quyết chợ cóc, chợ tạm, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND TP về “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014”, kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây mất an toàn giao thông.

UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, phân loại các tụ điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn; trên cơ sở đó chủ động lập kế hoạch đăng ký chỉ tiêu thực hiện giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm từ nay đến cuối năm 2014 và trong năm 2015, báo cáo UBND TP trước ngày 15/12/2014, đồng thời, gửi Ban chỉ đạo 197/TP và các ngành liên quan để được phối hợp và hướng dẫn thực hiện.

Thành phố đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để được cung cấp thông tin và đưa tin kịp thời, khách quan hoạt động quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn. Việc đầu tư xây dựng lại, cải tạo, nâng cấp chợ hay giải tỏa chợ cóc, chợ tạm là nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh, thuận tiện hơn cho nhân dân khi mua bán.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần