Kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TƯ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng.

Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng Ban thư ký.

Phó Trưởng Ban gồm: Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng Vũ Văn Hiển; Vụ trưởng Vụ GDQP, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Minh; Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trần Hoài Trung; Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an Nguyễn Văn Ly.

Ủy viên gồm: Chánh Văn phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Đình Tiết; Cục trưởng Cục Huấn luyện - Đào tạo, Học viện Quốc phòng Nguyễn Văn Hãnh; Chánh Văn phòng, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trần Văn Minh; Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Đức Nho; Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và an ninh, Bộ Tài chính Đinh Trần Lợi; Phó Vụ trưởng Quốc phòng và an ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Kỳ; Chuyên viên cao cấp Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ Vương Quốc Chính; Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Phan Đình Tân; Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Dạy Nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Văn Tiến; Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Vĩnh An; Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Trần Hữu Phúc; Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Trương Thế Tuân; Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân Trần Ngọc Đông; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đài tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển; Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Ngọc Hường.

Mời các đồng chí sau tham gia là Ủy viên Ban Thư ký: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng Giang Văn Sâm; Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Bùi Anh Dũng; Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu; Chánh Văn phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Hướng; Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Như Huyên.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chủ chương, đề án, chương trình, kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trung ương khác (gọi chung là cơ quan, tổ chức trung ương), UBND cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch về giáo dục quốc phòng - an ninh; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp quân khu, cấp tỉnh triển khai thực hiện các quyết định, các nhiệm vụ về giáo dục quốc phòng - an ninh.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trung ương và các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; thực hiện những nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.