Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ có chức danh pháp lý

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 4/12/2014, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2015 do Bộ Tư pháp tổ chức.

Hội nghị đã đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS năm 2014; giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS năm 2015 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2014, các cơ quan THADS đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Các cơ quan THADS cả nước đã hoàn thành khối lượng công việc nhiều hơn so với năm trước, cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 37 của Quốc hội. Bên cạnh đó, việc thí điểm thực hiện thừa phát lại tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, bất cập trong công tác THADS. Đó là, số việc và số tiền chưa thi hành được chuyển sang năm 2015 còn ở mức cao (kết quả thi hành án về tiền còn thiếu 0,28% so với chỉ tiêu Quốc hội giao); tình trạng chấp hành viên, cán bộ THADS vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự có xu hướng tăng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành.

“Những cán bộ, công chức tuy chưa phát hiện được sai phạm, tiêu cực nhưng nếu có nhiều dư luận không tốt thì cũng phải có biện phải luân chuyển hoặc thay đổi vị trí công tác”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cần kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý sai phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS, nhất là việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ có chức danh pháp lý.

Nhấn mạnh năm 2015 là năm thứ 3 công tác THADS thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan THADS nhanh chóng xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành.

Cơ quan THADS không thể để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

“Cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài gây bức xúc trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân”, Phó Thủ tướng nêu rõ.