DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kinh tế 2016: Không ít thách thức

30-01-2016 11:02
Kinhtedothi - GDP năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014. Đây được nhận định là mức tăng trưởng khá, cho thấy nền kinh tế đang phục hồi rõ nét; là cơ sở cho thấy dư địa cho tăng trưởng GDP với mục tiêu 6,7% trong năm 2016 là hoàn toàn khả thi. Đó là sự cần thiết với nền kinh tế.
Là cần thiết vì mấy lẽ. Tăng trưởng cao lên là điều kiện để thực hiện các mục tiêu về kiểm soát lạm phát theo mục tiêu (dưới 5%), về đảm bảo cán cân thanh toán có số dư, bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp thấp. Tăng trưởng cao lên để tránh tụt hậu xa hơn. Tăng trưởng cao lên để tránh nguy cơ sập bẫy thu nhập trung bình; xây dựng nền tảng đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; để có thể thực hiện mục tiêu tăng 6,5 - 7% như Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã nêu…

Có tính khả thi cũng do nhiều lẽ. Đà cao lên qua các quý, qua các năm (từ năm 2012 - 2015) tạo xu hướng cho thời gian tới. Ở đầu vào, tuy tỷ lệ vốn đầu tư/GDP theo mục tiêu 2015 tuy thấp hơn năm trước (31% so với 32,6%), nhưng nếu nâng cao hiệu quả đầu tư (giảm hệ số ICOR) trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế: Tăng tỷ trọng của vốn đầu tư ngoài Nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực Nhà nước. Đi cùng với nó là đổi mới quy hoạch, giảm thiểu lãng phí, thất thoát trong đầu tư công. Ở đầu ra, sức mua có khả năng thanh toán của dân cư tăng do thực hiện điều chỉnh lương đối với các đối tượng hưởng lương; thị trường bất động sản ấm nóng sẽ góp phần giảm nợ xấu, hạ lãi suất, tăng tiêu thụ, giảm tồn kho; số DN ngừng hoạt động giảm… Xuất khẩu theo mục tiêu năm 2016 tăng cao hơn năm trước (10% so với 8,1%), nếu các DN tận dụng được các cơ hội do việc thực hiện các cam kết mở cửa hội nhập sâu, rộng hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi tạo nên tính khả thi, tăng trưởng kinh tế năm 2016 cũng đứng trước những thách thức không nhỏ. Vốn đầu tư, yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tăng trưởng, tỷ lệ này/GDP theo mục tiêu thấp hơn năm trước. Theo đó, nếu không nâng cao hiệu quả đầu tư thì tăng trưởng GDP sẽ không cao hơn. Nhập siêu/xuất khẩu theo mục tiêu cao hơn năm trước (5% so với 2%); về mức tuyệt đối lên tới trên 8 tỷ USD so với gần 3,2 tỷ USD. Thống kê kinh nghiệm cũng cảnh báo, mỗi lần mở cửa sâu rộng hơn thì nhập siêu đều cao hơn. Số liệu thống kê lịch sử cũng cho thấy, trong 6 kỳ kế hoạch 5 năm trước có tới 4 lần năm đầu kế hoạch 5 năm sau tăng thấp hơn năm cuối kế hoạch 5 năm trước (1986 so với 1985, 1996 so với 1995, 2006 so với 2005, 2011 so với 2010); chỉ có 2 lần tăng cao hơn (1991 so với 1990 và 2001 so với 2000).

 
TAG: