Kirin Holdings mua toàn bộ 57,25% cổ phiếu IFS

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) thông báo Kirin Holdings đã mua toàn bộ cổ phiếu của Trade Ocean Holdings.

KTĐT - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) thông báo Kirin Holdings đã mua toàn bộ cổ phiếu của Trade Ocean Holdings.

Cụ thể, IFS thông báo cổ đông sáng lập và cổ đông lớn của IFS là Trade Ocean Holdings Sdn Bhd (TOH) nắm giữ 57,25% trong tổng số cổ phần của IFS, đã bán lại toàn bộ số cổ phần nói trên cho Kirin Holdings Company, Limited (Kirin).

Kirin cũng đã mua lại 100% cổ phần tại Wonderfarrm Biscuits & Confectionery Sdn Bhd (WBC), đơn vị giữ bản quyền thương hiệu của IFS.

IFS cho biết, sau giao dịch trên thì không có thay đổi đáng kể ở IFS tại Việt Nam, TOH vẫn là cổ đông sáng lập của IFS, cả TOH và WBC vẫn tiếp tục hỗ trợ IFS và việc kinh doanh của công ty. Ông Pang Tee Chiang vẫn là Chủ tịch và Tổng giám đốc của IFS, ông Pang Tze Wei vẫn là thành viên Hội đồng Quản trị và Phó tổng giám đốc của IFS. Cơ cấu hiện tại Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc của IFS không thay đổi.

Ngày 8/3/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 367/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế về việc chậm trễ nộp Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2010 so với quy định.