Ký 19 hiệp định vay nợ, viện trợ trị giá hơn 2 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tính đến hết tháng 7, Bộ Tài chính đã đàm phán, ký kết 19 Hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá 2.022,2 triệu USD.

Như vậy, tổng trị giá giải ngân luỹ kế đến hết tháng 7 là 1.863 triệu USD, đạt gần 41% kế hoạch năm (4.530 triệu USD).

Trong khi đó, tổng trị giá trả nợ trong tháng 7/2012 là 211,72 triệu USD tương đương với gần 4.409 tỷ đồng; Luỹ kế đến tháng 7/2012 là 864,15 triệu USD tương đương với 17.000 tỷ đồng.