Ký hợp đồng dự án TAD

Chia sẻ

KTĐT - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) và Ngân hàng Standard Chartered vừa ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố đầu tư dự án Giàn khoan tiếp trợ nửa nổi - nửa chìm (TAD).

TAD có tổng mức đầu tư 230,5 triệu USD theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa các đối tác trong nước (trong đó PVN tham gia 23%), thiết kế theo công nghệ hiện đại và lần đầu tiên sử dụng tại VN.

Dự kiến giàn khoan được nhà thầu Keppel Fels và chủ đầu tư bàn giao, chuyển về Việt Nam trong tháng 10/2011.