Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội diễn ra trong 22,5 ngày

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội Khóa XIII.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp là 22,5 ngày làm việc, trong đó không bố trí Quốc hội làm việc ngày thứ bảy và dự kiến khai mạc vào ngày 22/5, bế mạc vào ngày sáng ngày 21/6. Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát, hoàn thiện một số công việc còn lại, bảo đảm phục vụ tốt cho kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhất trí với việc bổ sung nội dung trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng vì Chính phủ đã chuẩn bị cơ bản hồ sơ, đảm bảo điều kiện để trình ra Quốc hội xem xét.

Xung quanh đề xuất tăng thời gian thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 từ 1 ngày lên 1,5 ngày, các ý kiến thống nhất không tăng thời lượng thảo luận, chỉ bố trí 1 ngày cho nội dung này là phù hợp.

Trước đề nghị Thủ tướng Chính phủ nên trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, người được chất vấn phải trực tiếp trả lời, không được ủy quyền. Tuy nhiên, theo thông lệ, Thủ tướng Chính phủ chỉ trả lời chất vấn trước Quốc hội vào kỳ họp cuối năm, còn kỳ họp giữa năm thì Thủ tướng ủy quyền cho một Phó Thủ tướng trả lời chất vấn thay. Vì thế, Chính phủ đề nghị được giữ theo thông lệ này. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đề nghị này rất hợp lý để giảm bớt áp lực điều hành, đồng thời để các Phó Thủ tướng xuất hiện, thể hiện bản lĩnh nghị trường, khả năng điều hành, quản lý không chỉ trong lĩnh vực được phân công, mà còn phải bao quát cả các lĩnh vực khác của Chính phủ.

“Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định sẽ phân công lần lượt mỗi Phó Thủ tướng trả lời chất vấn mỗi năm, không phải chỉ riêng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trả lời”, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng thời cũng nhắc tới quy định mới trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, người được chất vấn phải trực tiếp trả lời chất vấn, không được ủy quyền người khác trả lời thay. Đây là nội dung mới được sửa đổi, bổ sung, cả Quốc hội và Chính phủ đều đã thống nhất với quy định mới này. Do vậy, để bảo đảm vừa phù hợp với quy định của pháp luật, vừa hợp lý, thì tại kỳ họp giữa năm, một Phó Thủ tướng vẫn thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội, cử tri cả nước. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ vẫn nên xuất hiện trả lời bằng văn bản khoảng 20 phút về những vấn đề mà đại biểu Quốc hội gửi văn bản chất vấn Thủ tướng, sau đó trả lời thêm để làm rõ hơn.