Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 19/10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp này sẽ khai mạc ngày 22/10 và bế mạc ngày 22/11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế- xã hội, công tác giám sát…bên cạnh đó Quốc hội sẽ dành 16 ngày cho công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là việc cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và một số dự án luật quan trọng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.
 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10 - Ảnh 1
 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại cuộc họp báo.

Các dự án luật và nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua gồm: Luật dự trữ quốc gia; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật Thủ đô; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (dành thời gian khoảng 2 ngày); Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật phòng, chống khủng bố; Luật giáo dục quốc phòng- an ninh; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi).

Cũng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ dành khoảng 10 ngày để nghiên cứu, thảo luận về các báo cáo: Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển KTXH năm 2013; báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Báo cáo về Đề án tái cơ cấu kinh tế.

 
Về công tác thông tin, tuyên truyền tại kỳ họp, phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận kinh tế-xã hội, giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn, tại kỳ họp này, một số nội dung quan trọng sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.