Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành T.Ư…

 
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp - Ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, trải qua những thăng trầm của lịch sử, ngành Tư pháp với chức năng xuyên suốt là xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về công tác pháp luật và các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành và tổ chức thi hành những chính sách pháp luật quan trọng, xây dựng các thiết chế pháp luật, tư pháp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

“Trong thời kỳ đổi mới, ngành Tư pháp đã và đang từng bước nâng tầm nhận thức lý luận, đổi mới tư duy chính trị - pháp lý trong việc nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các chiến lược quốc gia về pháp luật, tư pháp phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tính dự báo và chất lượng của các chương trình lập pháp, lập quy theo các nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ, cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề Tư pháp” - Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh.
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp - Ảnh 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tư pháp.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp, góp phần quan trọng vào quá trình hình thành, củng cố, hoàn thiện những nền tảng chính trị - pháp lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Bước vào thời kỳ Đổi mới, một trong những vấn đề cốt lõi là tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật, ngành Tư pháp đã không ngừng đổi mới tư duy pháp lý, tích cực tham mưu, giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, cơ chế tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Cùng với việc làm tốt công tác xây dựng pháp luật, việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tôn trọng trật tự kỷ cương là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương
Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tư pháp.

Trước đó, sáng 24/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV. Tại Đại hội, Bộ Tư pháp đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”.