Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Tạo mọi điều kiện cho hơn 1 triệu thí sinh

Nam Du
Chia sẻ

Kinhtedothi- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 7-8/7/2022. Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được thực hiện khẩn trương, hiệu quả với 2.243 Điểm thi và 42.293 phòng thi. Tính tới thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẵn sàng triển khai theo đúng kế hoạch.

Phối hợp chặt chẽ trong khâu tổ chức

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là: 1.002.432; trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510 (chiếm 93,12%); số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922 (chiếm 6,88%).

Có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương. Các địa phương còn lại được Ban Chỉ đạo kiểm tra bằng hình thức trực tuyến và thực hiện liên tục, xuyên suốt từ ngày 24/6 đến ngày 5/7/2022.

Thông qua hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương, hội đồng thi thực hiện nghiêm túc Quy chế, quy định; đảm bảo an toàn, bảo mật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phục vụ Kỳ thi hiệu quả và quan trọng nhất là đảm bảo các thí sinh được tạo mọi điều kiện để tham gia Kỳ thi có chất lượng cao nhất. Một số vấn đề còn hạn chế, thiếu sót của một số Hội đồng thi đã được Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Đoàn kiểm tra của Bộ nhắc nhở, đề nghị điều chỉnh phù hợp, theo đúng quy định.

Báo cáo của các địa phương và như ghi nhận của các đoàn kiểm tra cho thấy hầu hết các địa phương trên cả nước đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhiều địa phương đã ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi. Tất cả các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, có sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan; trong đó nhiều tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện.

Các Ban Chỉ đạo thi ở địa phương đã phân công, giao nhiệm vụ, trách nhiệm rất cụ thể, rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân tham gia. Các địa phương chú trọng đến công tác lựa chọn nhân sự tham gia tổ chức Kỳ thi; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật tổ chức thi; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau Kỳ thi để bảo đảm kỷ cương, giảm vi phạm, tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Các địa phương đều có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Các địa phương có huyện, xã miền núi, hải đảo đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người đồng bào dân tộc, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia Kỳ thi.

Đề thi bảo mật, an toàn

Đề thi gốc đã được chuyển đến các Hội đồng thi ở các địa phương để in sao theo quy định, bảo đảm phục vụ tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch. Hội đồng ra đề thi thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu tổ chức thi. Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay. Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Các sở GD&ĐT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác in sao đề thi tại địa phương.

Phòng chống Covid- 19 là một trong những khâu quan trọng của Kỳ thi
Phòng chống Covid- 19 là một trong những khâu quan trọng của Kỳ thi (Ảnh minh họa)

Về công tác phòng chống Covid- 19, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ. Bộ Y tế đã ban hành công văn 3252/BYT-MT gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ triển khai công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Quyết định 1816/QĐ-BGDĐT bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2002. Các văn bản nêu trên hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp tổ chức thi đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu tổ chức Kỳ thi như chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả. Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời ngày 24/7/2022; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần