Lãi suất liên ngân hàng giảm

Chia sẻ

KTĐT - Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân VND giảm đối với tất cả các kỳ hạn, với các mức giảm từ 0,41 điểm % (kỳ hạn 3 tháng) đến 1,41 điểm % (kỳ hạn 3 tuần).

Hiện nay, lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 1 - 2%/năm; dưới 1 tháng 2%/năm; từ 1 - đến dưới 12 tháng 8,8 - 9%/năm, từ 12 tháng trở lên 10 - 12%/năm. Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD cũng giảm đối với các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 6 tháng giảm từ 0,06 - 0,37 điểm phần trăm. Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.

Lãi suất cho vay VND không có biến động lớn. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10 - 13%/năm; sản xuất kinh doanh khác ở mức 12 - 15%/năm.