Làm “điểm” tổ chức lại 29 hợp tác xã

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, những năm qua, Liên minh Hợp tác xã Hà Nội phối hợp cùng các địa phương, sở ban ngành liên quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Từ năm 2014 đến nay, các cấp, các ngành, nòng cốt là Liên minh Hợp tác xã TP đã tổ chức 102 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Hợp tác xã năm 2012, Kết luận số 56, Chương trình số 24-CTr/TU ngày 19/9/2013 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 56 và các văn bản hướng dẫn thực hiện tới cán bộ của 30 quận, huyện, thị xã và trên 5.966 cán bộ chủ chốt các hợp tác xã.
Hợp tác xã Nông lâm xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn).
Tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản triển khai thi hành, hướng dẫn các bước tổ chức lại hợp tác xã. Cùng với đó, TP đã triển khai kế hoạch củng cố, phát triển hợp tác xã tại 172 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 18 huyện, thị xã theo kế hoạch Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”. Tổ chức 344 hội nghị tuyên truyền về Luật Hợp tác xã 2012 và tọa đàm góp ý Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới cho trên 9.000 người là cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, cán bộ chủ chốt hợp tác xã và thành viên của 201 xã xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội đã phối hợp với 29/30 quận, huyện, thị xã lựa chọn và tổ chức làm “điểm” 29 hợp tác xã (mỗi quận, huyện 1 hợp tác xã) tiến hành các bước tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Qua đó, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 để báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, chỉ đạo giải quyết.