Lâm Đồng cần gần 49.400 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh này cần huy động nguồn vốn lên đến gần 49.400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 462 tỷ đồng, còn lại vốn khác.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

Theo đó, diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở trên địa bàn tỉnh này là hơn 2.156ha. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 450ha; nhà ở xã hội khoảng 55ha; nhà ở tái định cư 17ha; nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng khoảng 1.631ha.

TP Đà Lạt sẽ có khoảng 3.192 nhà ở thương mại trong 5 năm tới. 
TP Đà Lạt sẽ có khoảng 3.192 nhà ở thương mại trong 5 năm tới. 

Cụ thể, nhà ở thương mại dự kiến xây dựng khoảng 1.081.863m2 sàn tương ứng 13.523 căn. Trong đó, TP Đà Lạt có quỹ đất lớn nhất với 255.320m2 tương đương 3.192 căn; đứng sau là TP Bảo Lộc có quỹ đất khoảng 177.426m2 tương đương 2.218 căn. Tiếp đến là huyện Đức Trọng với khoảng 2.028 căn, huyện Di Linh 1.352 căn, huyện Bảo Lâm và Lâm Hà cùng 1.082 căn, huyện Lạc Dương 541 căn, các huyện còn lại cùng có khoảng 406 căn nhà ở thương mại.

Về nhà ở xã hội, đến năm 2025, Lâm Đồng dự kiến xây dựng khoảng 134.000m2 sàn. Trong đó, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng 114.000m2 sàn, tương ứng khoảng 1.900 căn. Nhà ở công vụ cho đối tượng là giáo viên, cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân khoảng 6.000m2 sàn tương ứng khoảng 100 căn.

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp khoảng 9.600m2 sàn và nhà ở cho học sinh, sinh viên khoảng 4.400m2 sàn.

Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. (Nguồn UBND tỉnh Lâm Đồng).
Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. (Nguồn UBND tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra, Lâm Đồng dự kiến phát triển nhà ở tái định cư khoảng 704 căn tương ứng 42.240m2 sàn. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khoảng 3,9 triệu m2 sàn tương ứng 55.948 căn.

Để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2015, Lâm Đồng dự kiến cần khoảng 49.372 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương dự kiến khoảng 462 tỷ đồng và 48.910 tỷ đồng từ nguồn vốn khác.

Để thực hiện kế hoạch nói trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới sẽ đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian xét duyệt hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai. Bên cạnh đó, rà soát các dự án xây dựng nhà ở, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai xây dựng hoặc không hiệu quả, tạo môi trường lành mạnh cho các nhà đầu tư tham gia thị trường nhà ở, bất động sản,...