Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 18/7, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ đến hết năm 2014 của khối các đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

6 tháng cuối năm, Ban tổ chức các cấp ủy sẽ tập trung tham mưu xây dựng các văn bản và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; tham gia hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ và đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tổ chức rà soát, đánh giá lại các cấp ủy, tổ chức đảng, đảm bảo ổn định tình hình nội bộ, giải quyết triệt để những mâu thuẫn.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Ban tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Chương trình 01 của Thành ủy gắn với đổi mới, tạo bước chuyển trong công tác cán bộ, khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), trong đó, tập trung tham mưu thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của hệ thống chính trị.