Làm tốt công tác Đảng, doanh nghiệp mới phát triển bền vững

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, sáng 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Đảng trong các doanh nghiệp (DN) Nhà nước...

Và cho rằng: Làm tốt công tác xây dựng Đảng mới ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên, từ đó DN mới phát triển bền vững.

Theo Tổng Bí thư, Đảng ủy Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ quan Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các DN; gắn bó chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng trong DN, ngân hàng phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của DN, gắn với thực hiện tái cơ cấu DN, ngân hàng. Đồng chí lưu ý việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, qua đó, kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc để nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm; đồng thời phát hiện cổ vũ nhân tố mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của DN và lợi ích của đất nước.

Làm tốt công tác Đảng, doanh nghiệp mới phát triển bền vững - Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Tổng Bí thư cho rằng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần gắn việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của từng DN. Thực hiện đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng quá trình phát triển của doanh nghiệp, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đầu tư có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước tại các DN.

Tổng Bí thư mong muốn, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Khối cần chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về mô hình quản lý DN; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để DN phát triển bền vững. Trước mắt, Đảng ủy Khối cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI); chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện việc kiểm điểm nghiêm túc, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra được những yếu kém và nguyên nhân, qua đó đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư hiện có 33 Đảng bộ trực thuộc, 1.180 tổ chức cơ sở Đảng, 4.798 chi bộ trực thuộc và gần 75.000 đảng viên.