Lần đầu tiên công bố số liệu cán cân thanh toán quốc tế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố số liệu cán cân thanh toán quốc tế quý I và quý II/2012. Đây là lần đầu tiên cơ quan này công khai đầy đủ số liệu thanh toán quốc tế theo Thông tư 35/2011.

Tính chung 6 tháng đầu năm, thặng dư cán cân vãng lai đạt 4,47 tỷ USD. Cán cân vãng lai được cải thiện mạnh trong 2 quý đầu năm chủ yếu nhờ thu từ bán ra hàng hóa và chuyển tiền một chiều từ khu vực tư nhân, bao gồm chuyển tiền kiều hối (đạt 4,1 tỷ USD).

Việc thặng dư tài khoản vãng lai cho thấy, dòng tiền thu về từ hoạt động thương mại và nhận chuyển tiền một chiều từ quốc tế bù đắp khá tốt cho hoạt động dịch vụ và các khoản chi trả tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần