Lan tỏa bằng những việc làm cụ thể

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chọn được những điểm nhấn riêng phù hợp với tình hình ở từng đơn vị để triển khai nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tránh chung chung, hình thức.  

Từ đó, tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Hà Nội đi vào nền nếp, tự giác, góp phần nâng cao chất lượng công việc.

Cán bộ bộ phận một cửa UBND quận Cầu Giấy hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng  
Cán bộ bộ phận một cửa UBND quận Cầu Giấy hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng  

Đa dạng cách làm

Trong những năm qua, ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương của TP Hà Nội đều có cách làm riêng trong công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực. Nhiều huyện đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền học tập và làm theo Bác trên bản tin nội bộ để vừa phục vụ cho sinh hoạt Đảng hằng tháng, vừa kịp thời cập nhật các gương điển hình người tốt, việc tốt nhằm động viên, khuyến khích việc học tập và làm theo.

Tại Huyện ủy Phúc Thọ còn xây dựng trang media trực tuyến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện... Tại quận Long Biên duy trì có hiệu quả chuyên mục “Học Bác mỗi ngày”… Những cách làm cụ thể như vậy cũng được các cơ quan, đơn vị TP Hà Nội triển khai một cách hiệu quả khi thực hiện Chỉ thị 05.

Theo phương châm, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, tại quận Đống Đa, đã cụ thể hóa vào các kế hoạch, chương trình hành động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những hiệu quả tích cực trên một số lĩnh vực trọng tâm. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm mang tính đột phá để triển khai thực hiện như tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền người dân; giải quyết những vấn đề bức xúc, vụ việc tồn đọng kéo dài…

Công tác tuyên truyền về học và làm theo Bác nhiều đổi mới cũng khắc phục được bệnh hình thức, hô hào cứng nhắc, nhất là tuyên truyền thông qua các tấm gương, phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của Nhân dân, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Nhìn lại qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 tại Hà Nội đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý như Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát hành sổ tay dành cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xác định nội dung học và làm theo Bác theo từng năm... Huyện ủy Ứng Hòa phát phiếu đăng ký làm theo Bác gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức...

Tăng tính chủ động, sáng tạo

Từ kết quả đã có, thời gian tới, cùng với việc khắc phục những hạn chế, Thành ủy Hà Nội xác định đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bảo đảm thực chất, hiệu quả hơn. Trong triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, các đơn vị cũng đặc biệt chú trọng việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong thực tiễn.

Việc học và làm theo Bác được gắn với xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc…

Cùng với đó, TP sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, gần gũi để tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp hơn. Từ đó, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.