DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lào Cai sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp

31-10-2015 14:59
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Lào Cai.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần đối với 2 Công ty TNHH một thành viên chè Thanh Bình và chè Phong Hải.
​Lào Cai sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp
​Lào Cai sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp
Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với 2 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên và Văn Bàn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Lào Cai rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty sau sắp xếp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của Tỉnh và quy định của pháp luật. 

Đồng thời xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó bổ sung đủ vốn điều lệ cho các Công ty lâm nghiệp; hỗ trợ kinh phí khoán quản lý, bảo vệ rừng mà các Công ty đã thực hiện năm 2014 và từ năm 2015 trở đi UBND tỉnh Lào Cai thực hiện theo quy định của pháp luật.
TAG: