DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội

04-05-2016 18:15
Kinhtedothi - Theo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội mới được ban hành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đảm trách nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo.
UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định 1943/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) TP. Hà Nội. Quyết định này thay thế quyết định 6193/QĐ-UBND ban hành ngày 25-11-2014 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP. Hà Nội và các QĐ kiện toàn thành viên ban chỉ đạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP. Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý và Giám đốc Sở TT-TT làm Phó trưởng ban. 6 ủy viên thường trực Ban chỉ đạo gồm: Giám đốc các sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố và Phó Giám đốc Sở TT-TT phụ trách CNTT. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngoài ra còn có các ủy viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP. Hà Nội gồm: Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Cục trưởng các Cục Thuế, Thống kê, Hải quan; Giám đốc các đơn vị: Bảo hiểm xã hội; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Kho bạc Hà Nội; Phó Giám đốc Công an TP. Đào Thanh Hải. Cũng theo quyết định này, Sở TT-TT được giao là cơ quan thường trực, giúp việc cho hoạt động của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP Hà Nội chịu trách nhiệm giúp UBND Thành phố quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và trong các ngành, lĩnh vực của TP. Hà Nội; giúp UBND TP điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện triển khai ứng dụng CNTT theo định hướng tập trung để thống nhất thiết lập hệ thống CNTT dùng chung, đồng bộ trên toàn Thành phố; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc triển khai ứng dụng CNTT... 

Bên cạnh việc xem xét, chỉ đạo các nội dung, chương trình, dự án triển khai ứng dụng CNTT toàn thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội còn có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai ứng dụng CNTT.
TAG: