Lập Ban trù bị thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam

Chia sẻ

KTĐT - Thông tin từ NHNN cho biết, cơ quan này đã lập ban trù bị cho việc thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC).

"Hiện nay, NHNN đã hoàn thiện Dự thảo Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án thành lập VAMC đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành quyết định phê duyệt hai đề án này. Dự kiến trong quý II/2013, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành nghị định thành lập VAMC" - thông báo của NHNN viết.