Lập "Đối tác viện trợ mở" để cải thiện viện trợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - WB nhấn mạnh mục tiêu trực tiếp của OAP là phối hợp hài hoà các công cụ giữa các nước tài trợ đồng thời thúc đẩy sử dụng OAP ở các nước nhận viện trợ nhằm giám sát tốt hơn hiệu quả các chương trình viện trợ phát triển đối với người dân và tiếp nhận những phản hồi trực tiếp về kết quả các dự án viện trợ.

Ngày 28/11, Ngân hàng Thế giới (WB) và các đối tác đã thoả thuận thiết lập “Đối tác viện trợ mở” (OAP) để cải thiện hiệu quả viện trợ phát triển thông qua các công nghệ đổi mới, đặc biệt thông qua các bản đồ phối hợp mở trên cơ sở các website.

WB nhấn mạnh mục tiêu trực tiếp của OAP là phối hợp hài hoà các công cụ giữa các nước tài trợ đồng thời thúc đẩy sử dụng OAP ở các nước nhận viện trợ nhằm giám sát tốt hơn hiệu quả các chương trình viện trợ phát triển đối với người dân và tiếp nhận những phản hồi trực tiếp về kết quả các dự án viện trợ.

OAP dựa trên Sáng kiến “Minh bạch viện trợ quốc tế và Hướng tới các kết quả” nhằm bổ sung cho “Đối tác chính phủ mở” giám sát 30.000 dự án ở 143 nước đối tác viện trợ phát triển của WB.

Sanjay Pradhan, Phó Chủ tịch Viện Ngân hàng Thế giới (WBI), cho biết với OAP, WB có thể phát huy tiềm năng khổng lồ của các dự án mà thể chế tài chính này tài trợ, đồng thời cung cấp nền tảng để tăng cường vai trò của những người dân được hưởng lợi từ các dự án này.

Minh bạch ngân sách công, chuyển giao dịch vụ và trợ giúp phát triển là những nhân tố thiết yếu để thúc đẩy quản lý có trách nhiệm và sự tham gia của công dân. WB hỗ trợ sự minh bạch và viện trợ công khai nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức và trách nhiệm.

Các thành viên của OAP sẽ được mở rộng hơn nữa tại Diễn đàn cấp cao lần thứ 4 ở thành phố Busan của Hàn Quốc khai mạc ngày 30/11 nhằm biến sự minh bạch, trách nhiệm và kết quả thành hành động.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần