Lập Quy hoạch TP Đà Nẵng đảm bảo là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước

Quang Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Quyết định về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ yêu cầu đảm bảo phát huy được vai trò, vị thế và tiềm năng của Đà Nẵng là cửa ngõ giao thương quốc tế, là trung tâm kinh tế hàng đầu của quốc gia và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đảm bảo phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng của Đà Nẵng
Ngày 30/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, ngày 26/12 vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Ban hành Quyết định số 1903/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lập Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng là cửa ngõ giao thương quốc tế, là trung tâm kinh tế hàng đầu của quốc gia và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo đó, yêu cầu quan điểm lập quy hoạch: Cụ thể hóa Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021 - 2030; cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Đảm bảo phát huy được vai trò, vị thế và tiềm năng của TP Đà Nẵng là cửa ngõ giao thương quốc tế, là trung tâm kinh tế hàng đầu của quốc gia và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đảm bảo hài hòa giữa các địa phương; đánh giá vị trí địa kinh tế - chính trị TP Đà Nẵng; đảm bảo tính khả thi trong triển khai; đảm bảo tính công khai, minh bạch giúp cho quá trình hỗ trợ ra quyết định trong thu hút và triển khai các dự án trên địa bàn TP.
Mục tiêu lập quy hoạch là công cụ để chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng; là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 5 năm và hàng năm.
Là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống, làm việc cũng như giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của TP Đà Nẵng.
Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển; xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trên địa bàn TP hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai.
Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, hướng đến phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường.
Tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và quy hoạch TP Đà Nẵng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của TP để phát triển nhanh và bền vững.
Trong năm 2020, Đà Nẵng phải hoàn thành lập Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hoàn thành lập quy hoạch trong năm 2020
Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng tổ chức lập và hoàn thành lập Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2020; tổ chức lập quy hoạch đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
UBND TP Đà Nẵng chủ động phối hợp, cập nhật thông tin với quy hoạch cấp cao hơn để điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; quy định cụ thể về số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần