Lập thiết kế điển hình nhà ở, cổng tường rào tại làng cổ Đường Lâm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở QH - KT Hà Nội vừa có công văn đề nghị UBND thị xã Sơn Tây và Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm lập kế hoạch tổ chức nghiên cứu thiết kế kiến trúc mẫu điển hình nhà ở, cổng tường rào tại làng cổ Đường Lâm trong đó xác định các nội dung, mục đích, yêu cầu, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện, dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện… báo cáo UBND TP xem xét, chấp thuận.

Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, UBND thị xã Sơn Tây quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai nghiên cứu thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở và cổng, tường rào tại di tích làng cổ Đường Lâm, đảm bảo tuân thủ đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm tỷ lệ 1/2000 (minh họa vùng bảo vệ I tỷ lệ 1/500). Sở QH - KT cũng đề nghị địa phương trong quá trình triển khai thiết kế cần phối hợp với Sở QH - KT và Sở VHTT&DL, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, các nhà khoa học, cộng đồng dân cư có liên quan để thống nhất, trình TP xem xét, công bố ban hành mẫu thiết kế điển hình nhà ở, cổng tường rào tại làng cổ Đường Lâm để áp dụng thực hiện.