Lấy hiệu quả cấp sổ đỏ làm tiêu chí đánh giá công tác lãnh đạo

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6/2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp sổ đỏ của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định. "Địa phương, đơn vị nào không hoàn thành Kế hoạch cấp sổ đỏ được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên" - Chỉ thị nêu rõ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chỉ thị cũng nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội sẽ lấy hiệu quả trong công tác cấp sổ đỏ ở mỗi cơ quan, địa phương, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; sự hài lòng của tổ chức và người dân; số lượng sổ đỏ được cấp lần đầu; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, làm trái quy định… là tiêu chí quan trọng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, năng lực hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đồng thời, Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện tốt phương châm “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”. Các cơ quan chuyên môn bố trí tối đa thời gian làm việc, các đơn vị liên quan bố trí thời gian phù hợp để phục vụ công tác cấp sổ đỏ; xây dựng kế hoạch và công khai nội dung văn bản pháp luật, thời gian làm việc cho tổ chức, Nhân dân được biết và giám sát. Quy trình xét, cấp sổ đỏ, thu nghĩa vụ tài chính phải đúng pháp luật, sát thực tế, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch; không ban hành chính sách giải quyết trường hợp cá biệt.