Lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại văn bản số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021, UBND TP Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nhằm triển khai các nội dung trong quá trình lập Nhiệm vụ, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư xin vui lòng truy cập tại cổng thông tin của Viện  http://vqh.hanoi.gov.vn (mục “Lấy ý kiến cộng đồng dân cư”), hoặc quét mã quét QR để xem chi tiết nội dung Nhiệm vụ quy hoạchcho ý kiến góp ý.

Quét mã QR để xem chi tiết nội dung Nhiệm vụ quy hoạch và cho ý kiến góp ý.
Quét mã QR để xem chi tiết nội dung Nhiệm vụ quy hoạch và cho ý kiến góp ý.