Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú: Khâu quan trọng để sàng lọc các ứng cử viên

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng viên đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra đến ngày 13/4. Đây là một việc làm rất quan trọng để lựa chọn được những ĐB đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu, được ví như một cuộc "lấy phiếu" tín nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến cử tri ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ảnh: Thanh Hải
Công tâm và khách quan
Để bảo đảm việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú có tính khách quan, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã yêu cầu MTTQ các cấp lập kế hoạch với những hoạt động cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người ứng cử về khu dân cư, lắng nghe ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú. Thông qua hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người được giới thiệu ứng cử để hiệp thương, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần ba.

Tại Hà Nội, theo thông tin từ cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP, trên cơ sở những hồ sơ của người ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND TP khóa XVI của Hà Nội; những hồ sơ ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp do T.Ư, các tỉnh gửi về, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã khẩn trương bàn giao hồ sơ đến 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Theo đó, tổng số hồ sơ ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV do Ủy ban MTTQ Việt Nam gửi về là 171 hồ sơ; tổng số hồ sơ người ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV của TP Hà Nội là 72 hồ sơ (tính đến ngày 26/3, đã có 2 ứng cử viên xin rút, hiện còn 70 hồ sơ). Tổng số hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP Hà Nội khóa XVI là 188 hồ sơ (tính đến ngày 26/3 đã có 4 người xin rút, hiện còn 184 hồ sơ)...

Đối với cấp huyện, xã, trên cơ sở những hồ sơ do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chuyển về và hồ sơ ứng cử ĐB HĐND cấp huyện, xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với từng thôn, tổ dân phố, nơi mà người ứng cử đang thường trú. Đến thời điểm này, mỗi bước trong công tác bầu cử đều được thực hiện đúng quy trình, quy định, tiến độ về thời gian. Đặc biệt, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tiến hành dân chủ, khách quan và bảo đảm yêu cầu theo quy định về cách thức tiến hành, số lượng cử tri…

Bước kiểm định chất lượng

Một điểm mới trong kỳ bầu cử lần này là những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú sẽ không được đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định. Khi tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở T.Ư), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh) phải báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, tất cả các ứng cử viên có trong danh sách sơ bộ sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đều bình đẳng trong việc lấy ý kiến cử tri. Do đó, việc tổ chức hội nghị phải bình đẳng, công bằng, đúng quy định pháp luật. Thực tế qua các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú cho thấy, những ai có quan hệ gần gũi, biết chăm lo đến Nhân dân sẽ được Nhân dân ủng hộ. Còn những ai xa rời Nhân dân, người dân không thể tin tưởng để giao trọng trách cho những người đó làm ĐB của mình. Như có ý kiến đã nhận định, “tai mắt của Nhân dân rất tinh tường”. Đã từng có người ứng cử không qua được vòng "sát hạch" là hội nghị cử tri nơi cư trú chỉ vì không giữ mối quan hệ với hàng xóm, láng giềng và ít tham gia các hoạt động tại khu dân cư nơi mình sinh sống. Chính vì vậy, công tác tổ chức thật tốt, nghiêm túc việc lấy ý kiến cử tri sẽ là bước kiểm định chất lượng của cử tri nơi cư trú đối với các ứng viên.
Tổ chức lấy ý kiến của cử tri rất quan trọng để lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu. Luật quy định những người được giới thiệu bắt buộc phải được thông qua hội nghị cử tri, quy trình, trình tự, thủ tục giới thiệu nhận xét ý kiến như thế nào, quy định rất chặt chẽ để sàng lọc.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực